ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ...

να παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες μετάφρασης προσεγγίζοντας τις ανάγκες των πελατών μας με οξυδέρκεια και αναπτύσσοντας σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, ώστε να αποτελούμε συνειδητή επιλογή και των δύο.

ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ

Θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεστε και πώς μπορούμε να σας το προσφέρουμε στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας. Κύριος γνώμονας για εμάς είναι η συνεργασία και αυτή χαρακτηρίζει και τη σχέση μας με τους πελάτες μας. Είμαστε σαφείς, άμεσοι και διαφανείς στην επικοινωνία και τις ενέργειές μας παρέχοντας σταθερά υψηλή ποιότητα.
Είμαστε υπεύθυνοι για τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και τους ανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο, καθώς οι ενέργειες και οι υπηρεσίες μας έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο. Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους μας με τον ίδιο σεβασμό, και είμαστε οπαδοί της ευγενούς άμιλλας. Ως υπεύθυνα μέλη, προσφέρουμε στην κοινωνία και την τοπική μας κοινότητα αναλαμβάνοντας και συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες με νόημα.
Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι αυτοί στους οποίους οφείλουμε τη δική μας επιτυχία, αλλά και αυτοί που συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας. Συνεπώς, στην Commit δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα περιβάλλον εργασίας που να χαρακτηρίζεται από πνεύμα συνεργασίας και υποστήριξης, ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποί μας έχουν την ελευθερία να πειραματίζονται, ενώ, ταυτόχρονα, μπορούν να διατηρούν μια ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή τους. Στηρίζουμε και προάγουμε την εξέλιξη των ανθρώπων μας. Ενθαρρύνουμε και αποδεχόμαστε την εποικοδομητική κριτική!

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για τη Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας πατήστε εδώ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Τι σημαίνει αυτό για εσάς:
 • Είμαστε αφοσιωμένοι στην ποιότητα, την εξυπηρέτηση των πελατών και τη συνεχή βελτίωση.
 • Εφαρμόζουμε τυποποιημένες διαδικασίες που μας επιτρέπουν να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις, να ευθυγραμμίζουμε τις επιχειρηματικές μας ανάγκες και να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο.
 • Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τα περιστατικά μη συμμόρφωσης και θέτουμε σε δράση έναν μηχανισμό διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.

Το ISO 17100 αποτελεί μια διεθνή πιστοποίηση για τις εταιρείες παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών. Τι σημαίνει αυτό για εσάς:
 • Όλοι οι μεταφραστές, οι αναθεωρητές και οι διαχειριστές έργων που συμμετέχουν στα έργα σας διαθέτουν τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
 • Οι δεξιότητες της ομάδας μας ενημερώνονται και εμπλουτίζονται τακτικά μέσω συνεχούς πρακτικής και εκπαίδευσης.
 • Χρησιμοποιούμε τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά εργαλεία στα έργα μας.

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνές πρότυπο βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό για εσάς:
 • Χειριζόμαστε τα πολύτιμα δεδομένα και τις πληροφορίες σας με ασφάλεια.
 • Προστατεύουμε τις ευαίσθητες και εμπιστευτικές σας πληροφορίες.
 • Χρησιμοποιούμε βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια πληροφοριών.
 • Εφαρμόζουμε μια προληπτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των απειλών που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών.
 • Διαχειριζόμαστε τους κινδύνους ασφαλείας δίνοντας πάντα την κατάλληλη προτεραιότητα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Globalization and Localization AssociationGALA
European Language Industry AssociationELIA