ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Μετάφραση είναι η διαδικασία κατά την οποία το νόημα ενός γραπτού κειμένου μεταφέρεται από τη γλώσσα-πηγή σε μια γλώσσα-στόχο. Στην Commit σάς βοηθάμε να μεταδώσετε το μήνυμά σας σε παγκόσμια κλίμακα προσφέροντας υπηρεσίες μετάφρασης σε περισσότερους από 80 διαφορετικούς συνδυασμούς γλωσσών. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μεταφράζουν αποκλειστικά προς τη μητρική τους γλώσσα ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και σύγχρονα εργαλεία για να εξασφαλίσουν την ορθότητα και την ακρίβεια κάθε μετάφρασης.

LOCALIZATION

Localization ή αλλιώς τοπική προσαρμογή είναι η διαδικασία προσαρμογής του περιεχομένου για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον (π.χ. ψηφιακό) ή μια συγκεκριμένη περιοχή, και εκτός από τη μετάφραση του κειμένου περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση στοιχείων που είναι χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ή της περιοχής στόχου. Οι υπηρεσίες μας προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως μια ενιαία στρατηγική κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος η οποία αυξάνει την απόδοση της επένδυσής σας. Χάρη στη μακροχρόνια εμπειρία μας στις πρακτικές και τα εργαλεία του κλάδου μας, μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε κάθε τεχνική πρόκληση στο πλαίσιο των έργων που αναλαμβάνουμε.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Μπορούμε να επιλέξουμε τους κατάλληλους διερμηνείς, είτε πρόκειται για συνέδριο είτε για επαγγελματική συνάντηση. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ταυτόχρονη και διαδοχική διερμηνεία. Όλοι οι διερμηνείς είναι εξειδικευμένοι στο απαιτούμενο πεδίο και τις γλώσσες εργασίας, και έχουν εμπειρία στη χρήση οπτικοακουστικών εργαλείων.

MULTIMEDIA LOCALIZATION

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση στη χρήση πολυμέσων, όπως του ήχου, της εικόνας και του animation. Στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν διεθνές κοινό, πολλές εταιρείες στρέφονται στη χρήση οπτικοακουστικού περιεχομένου και όχι κειμένου. Η Commit προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις multimedia localization που περιλαμβάνουν voice-over, απομαγνητοφώνηση και μετάφραση, υποτιτλισμό, e-learning localization, και προσαρμογή γραφιστικών στοιχείων.

TRANSCREATION

Για τη μετάφραση μάρκετινγκ, οι επαγγελματίες της διαφήμισης και του μάρκετινγκ χρησιμοποιούν τον όρο «transcreation» για να αναφερθούν στη διαδικασία προσαρμογής ενός διαφημιστικού μηνύματος από τη μία γλώσσα στην άλλη, διατηρώντας παράλληλα τον αρχικό του σκοπό, ύφος, τόνο και συγκείμενο. Στο transcreation περιλαμβάνονται η αξιολόγηση της εμφάνισης και του γραφιστικού σχεδιασμού ενός δημιουργικού μηνύματος, εγγράφου, ιστότοπου ή καμπάνιας, συμβουλές σχετικά με την καταλληλότητά τους για την τοπική αγορά για την οποία προορίζονται, καθώς και προτεινόμενες αλλαγές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία μας στην αγορά των γλωσσικών υπηρεσιών, σχεδιάζουμε και προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός εσωτερικού τμήματος μετάφρασης, την επιλογή των κατάλληλων ατόμων και εργαλείων, τη δημιουργία, ενημέρωση και συντήρηση μεταφραστικών μνημών, την επίβλεψη των εργασιών, τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής localization, την προετοιμασία των προϊόντων και υπηρεσιών για τις διεθνείς αγορές και πολλά άλλα.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ Commit;

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η εξειδίκευση, η ανταπόκριση και η ευελιξία μας εξασφαλίζουν την επαγγελματική διαχείριση των έργων που αναλαμβάνουμε. Σημείο αναφοράς για κάθε πελάτη είναι μια αποκλειστική ομάδα ικανή να διαχειριστεί μεγάλα και σύνθετα έργα με μικρές προθεσμίες σε όλες τις γλώσσες.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η Commit συνεργάζεται μόνο με έμπειρους επαγγελματίες μεταφραστές που μεταφράζουν αποκλειστικά προς τη μητρική τους γλώσσα καλύπτοντας πλήρως ακόμη και τις πιο σύνθετες μεταφραστικές ανάγκες των πελατών της. Μετά από προσεκτική αξιολόγηση, επιλέγουμε μόνο επαγγελματίες μεταφραστές και επιμελητές με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις αυστηρές γλωσσικές απαιτήσεις κάθε κλάδου.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Στην Commit χρησιμοποιούμε κορυφαία εργαλεία μετάφρασης/localization και αυτοματοποιημένων ελέγχων ποιότητας για τη δημιουργία και τη διατήρηση μεταφραστικών μνημών, γλωσσαριών και βάσεων ορολογίας που εξασφαλίζουν συνέπεια, ελαχιστοποιούν την πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος, και αποθηκεύουν το γλωσσικό περιεχόμενο για μελλοντική χρήση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Στην Commit κεντρικός άξονας των ενεργειών και των επενδύσεών μας είναι η ποιότητα. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, ακολουθούμε αυστηρά τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 17100 και εφαρμόζουμε ελέγχους ποιότητας σε διάφορα στάδια του κύκλου ενός έργου (μετά τη μετάφραση, μετά την επιμέλεια και πριν την παράδοση). Για την εκτέλεση αυτών των ελέγχων χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία, «καθαρές» μεταφραστικές μνήμες ανά λογαριασμό, ηλεκτρονικά λεξικά και μνήμες/γλωσσάρια ορολογίας.